Xin hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc bằng Email >>>

Hotline 1: 02432047769

Hotline 2: 0969808672

ĐÀO TẠO VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN

Kỹ sư thiết kế Ô tô

Thông tin ứng viên

Họ tên
Năm sinh
Năm
Tháng
Ngày
Email
Số điện thoại
Địa chỉ hiện tại
Tình trạng công việc
Đang làm việc
Nghỉ việc
Mới tốt nghiệp
Học vấn
Chuyên môn
Vui lòng đính kèm CV và bằng cấp nếu có
Cv-Bằng cấp

※Số file: Tối đa 4file
※Định dạng file:pdf, doc(docx), xls(xlsx), txt, zip, jpg(jpeg), png
※Size:Không quá 5Mb

Nội dung