Xin hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc bằng Email >>>

Hotline 1: 0345377355

Hotline 2: 0389465599

GOOD TRAINING AND GOOD JOB

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Xây dựng mô hình kinh doanh với con người làm trung tâm, hướng tới sự hạnh phúc cho tất cả những người có liên quan, nhân rộng sự hòa ái để cống hiến cho xã hội được nhiều hơn .

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Khái quát công ty

 • Tên công ty

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ BENAVI

 • Đại diện

  NGUYEN ANH TUAN

 • Thành lập

  2020/2/21

 • Địa chỉ hiện tại

  33 Trung Kinh Trung Hoa Cau Giay Ha Noi

 • Vốn đầu tư

  5.000.000.000

 • Giấy phép

  0109098272

 • Ngành nghề kinh doanh

  Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  Hoạt động của các trung tâm đại lý tư vấn và giới thiệu việc làm
  Cung ứng lao động tạm thời
  Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

   +)Tư vấn giáo dục

   +) Dịch vụ đưa ra ý kiến về hướng dẫn giáo dục

   +)Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên

   +) Tư vấn du học

  Giáo dục khác chưa được phân vào đâu như trung tâm ngoại ngữ tin học

  Hoạt động chuyên môn khoa học chưa được phân vào đâu