Xin hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc bằng Email >>>

Hotline 1: 0345377355

Hotline 2: 0389465599

GOOD TRAINING AND GOOD JOB

Thông tin tuyển dụng LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Ngành nghề Nông nghiệp
Nội dung công việc
Lương・Thưởng
Yêu cầu năng lực, kinh nghiệm
Chế độ Ứng tuyển>>