Xin hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc bằng Email >>>

Hotline 1: 0345377355

Hotline 2: 0389465599

GOOD TRAINING AND GOOD JOB

Thiết kế nâng cao với CATIA V5

∗ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
» Học thiết kế trực tiếp trên các sản phẩm thực tế
» Đội ngũ giảng viên đều tốt nghiệp hạng ưu của DHBKHN và có 15 năm kinh nghiệm thiết kế,
  trong đó có 10 năm làm việc tại Nhật Bản tại tập đoàn lớn như TOYOTA, DENSO, DAIHATSU
» Giáo trình tiên tiến được biên soạn dựa trình ứng dụng nhiều năm làm việc thực tế tại các tập đoàn lớn của Nhật
» Môi trường học tập theo tiêu chuẩn Nhật Bản
» Chú trọng kỹ năng kĩ năng để làm việc thực tế tại Nhật
» Đối với những học viên học chậm chưa đạt yêu cầu sẽ có kèm thêm

∗ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ
Các bạn có thể đến trực tiếp trung tâm đăng ký hoặc chuyển khoản học phí theo tài khoản
• Ngân Hàng VP Bank
• Số tài khoản: 220678628
• Chủ TK: CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA GIAO DUC QUOC TE BENAVI
• Chi Nhánh: VPBANK THANH DO

• Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank
• Số tài khoản: 0011001399519
• Chủ TK: NGUYEN ANH TUAN
• Chi Nhánh: SO GIAO DICH-TRU SO CHINH
• Nội dung chuyển khoản: Họ Tên + Số Điện Thoại + Tên Khóa Học (Viết không dấu)