Xin hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc bằng Email >>>

Hotline 1: 0345377355

Hotline 2: 0389465599

GOOD TRAINING AND GOOD JOB

KHẢ NĂNG CỦA CHÚNG TÔI

 • THIẾT KẾ 3D THEO YÊU CẦU

  THIẾT KẾ 3D THEO YÊU CẦU

  2100¥ 1h
 • CAE SẨN PHẨM THEO YÊU CẦU

  CAE SẨN PHẨM THEO YÊU CẦU

  2100¥ 1h
 • GIA CÔNG BẢN VẼ THEO YÊU CẦU

  GIA CÔNG BẢN VẼ THEO YÊU CẦU

  1700¥ 1h
 • NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

  NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

  2300¥ 1h

QUY TRÌNH TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC OUTSOURCING

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

Air cleaner

Air cleaner

Ari cleaner
Grill

Grill

Grill
Compress Braket

Compress Braket

Compress Braket
Air inlet duct

Air inlet duct

Air inlet duct
Helmet

Helmet

Helmet
Structural Analysic

Structural Analysic

Braket Structural Analysic
Pressure Analysis

Pressure Analysis

Pressure Analysis
Chain Cover

Chain Cover

Chain Cover