Xin hãy liên lạc với chúng tôi

Liên lạc bằng Email >>>

Hotline 1: 0345377355

Hotline 2: 0389465599

GOOD TRAINING AND GOOD JOB

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Xây dựng mô hình kinh doanh với con người làm trung tâm, hướng tới sự hạnh phúc cho tất cả những người có liên quan, nhân rộng sự hòa ái để cống hiến cho xã hội được nhiều hơn .

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Khái quát công ty

 • Tên công ty

  CÔNG TY CỔ PHẦN BRIGHT ENGINEERING VIỆT NAM

 • Đại diện

  NGUYEN ANH TUAN

 • Thành lập

 • Địa chỉ hiện tại

  33 Trung Kinh Trung Hoa Cau Giay

 • Vốn đầu tư

  5.000.000.000

 • Giấy phép

 • Ngành nghề kinh doanh

  Hoạt động thiết kế chuyên dụng

  Hoạt động chuyên môn,khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

  Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động

  Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

  Tư vấn quản lý nguồn nhân lực